Bijstand voor risicoanalyse bij brandpreventie

Via de service KI-RISKFIRE kunt u zich bij het opmaken van uw risicoanalyse bij brandpreventie laten bijstaan door een officiële keuringsinstantie.

De risicoanalyse bij brandpreventie verschaft de gebouwbeheerder een goed zicht op de risico’s en brandveiligheid binnen zijn gebouw. Voor u als installateur is de analyse een praktische leidraad om uw brandinstallatie conform de Belgische wetgeving inzake brandpreventie te kunnen afleveren. Via de Distri-Service KI-RISKFIRE kunt u zich bij het opmaken van deze risicoanalyse laten bijstaan door een officiële keuringsinstantie. Deze ondersteuning omvat de vragen vermeld in § 5.4 van NBN S 21-100-1, maar is hiertoe niet beperkt. U kunt kiezen voor een halve dag bijstand (KI-RISKFIRE-4H) of een volledige dag bijstand (KI-RISKFIRE-8H).

Het verslag resulterend uit deze bijstand kan gebruikt worden als ontwerp voor de eerste stap in de opmaak van de risicoanalyse voor een branddetectiesysteem volgens NBN S 21-100-1. Wij adviseren de gebouwbeheerder dan ook om de verkregen informatie uit deze bijstand aan te vullen/aan te passen volgens de specifieke behoeften van de site.

De bijstand KI-RISKFIRE ondersteunt u bij 3 belangrijke pijlers:

Pijler 1

STUDIE
Een officiële keuringsinstantie ondersteunt u bij de uitvoering van een kwalitatieve studie op basis van de door u aangeleverde documenten.

Pijler 2

VERGADERING
De inspecteur van de keuringsinstantie zal u tijdens de vergadering met alle betrokken partijen de verschillende vragen van § 5.4 van de norm NBS S 21-100-1 uitleggen, zodat u als installateur de nodige antwoorden over de branddetectie situatie kunt verschaffen aan de gebouwbeheerder, preventieadviseur,...

Pijler 3

RONDGANG OP SITE
De expert van de keuringsinstantie begeleidt u op de site voor een visuele inspectie.

Kies voor een halve of een volledige dag bijstand

Halve Dag Bijstand

Ki-Riskfire-4H
  • Ondersteuning van een officiële keuringsinstantie
  • Vermijd kosten door afgekeurde branddetectie installatie
  • Vergroot uw kennis door praktische tips van keuringsexperten
  • Halve dag (4u)
  • Prijs zichtbaar na login

Volledige Dag Bijstand

Ki-Riskfire-8H
  • Ondersteuning van een officiële keuringsinstantie
  • Vermijd kosten door afgekeurde branddetectie installatie
  • Vergroot uw kennis door praktische tips van keuringsexperten
  • Volledige dag (8u)
  • Prijs zichtbaar na login

Voordelen van de bijstand voor risicoanalyse bij brandpreventie

Officiële keuringsinstantie

Doe beroep op expertise om uw branddetectie installatie conform aan wetgeving op te leveren.

Vermijd kosten

Verminder de kans op afgekeurde branddetectie installaties.

Vergroot uw kennis

Door de praktische tips van erkende keuringsexperten